Bölgenin ekonomik durumu tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe Merkezinde T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı bulunmaktadır. 

Ekilen tarla arazisinin 1/5 lük bölümü ancak sulanabilmektedir. Sulanabilen arazilerin büyük bir bölümü devletin yaptığı tesislerle, çok az bir bölümü ise çiftçilerin oluşturduğu yapılarla sulanmaktadır.

Kış mevsiminin uzun geçmesi ve iklimin soğuk olması sebebiyle bazı köyler dışında meyvecilik ve sebzecilik yapılmamaktadır. Köylerde genellikle buğday, arpa, yonca, korunga yetiştirilmektedir.

Ekonomik şartlar sebebiyle büyük şehirlere göçün son yıllarda artması İlçe hayvancılığını olumsuz yönde etkilemekte ve hayvan sayısı her geçen gün düşmektedir.

İlçemiz arıcılık yönünden de oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. İlçemizde 21.000 adet arılı kovan mevcuttur. İlçemizde hale hazırda 450 aile arıcılık yapmaktadır. Yıllık bal üretim miktarı 630 tondur.

İlçemizde sanayi alanında faal olmayan bir kablo fabrikası vardır. Fabrika 1996 yılında üretime geçmiştir. Fabrika ayda 50 ton bakır, 35 ton PVC’yi işleyebilecek ve 30 kişiyi istihdam edebilecek kapasitededir. Fabrikanın % 18 hissesi, İl Özel İdaresine aittir. İlçemizde 1995 yılında inşaatına başlanan ve 2001 yılında inşaatı tamamlanan küçük sanayi sitesi de vardır. 2004 yılında faaliyete geçen Küçük sanayi sitesinde 42 dükkan bulunmaktadır.