Ercan TURAL

EVLENME BİLGİ VE BELGELERİ

GEREKLİ BELGELER

 1. Evlenme İşlem Dosyası
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı işleme alınmaz.)
 3. 5’er adet Vesikalık Fotoğraf
 4. 1’er adet İkametgâh Senedi (Muhtarlıktan)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 1. İlgili Konsolosluktan Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal )
 2. Güncel Nüfus Kaydı (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı  )
 3. 4 adet Vesikalık Fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Kimlik Belgesi (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı  )

EVLENME İŞLEM DOSYASINDAKİ BELGELERİN DOLDURULMASI

 1. Evlenme Beyanı: İki suret olarak müşterek doldurulur.
 2. Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Kaydı): İki kişilik olarak yazılır.
 3. Evlenme Raporu: İki Kişilik Fotoğraflı olarak doldurulur.
 4. İkametgâh Senedi: İki Kişilik olarak alınır.

Not:   a)  Evraklar Nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulur.

         b)  Rapor TALASMİ Tanı Mrkz.’den onaylanarak alınır.

EVLENME SIRA VE TARİHİ

 1. Evlenme günlüdür.
 2. İş hacmine göre sıraya tabii tutulabilir.
 3. Yıldırım Nikah diye bir Nikah yoktur.
 4. Bütün Nikahlar seri bir işlem ile sonuçlandırılır.

NİKAH’IN ESAS VE ŞARTLARI

 1. Nikah önceden belirtilmiş Resmi yerlerde yapılır.
 2. Gıyapta Nikah kıyılmaz.
 3. Nikah Reşit ve Mümeyyiz iki şahit huzurunda aleni olarak kıyılır.

YAŞ MEVZUATI

 1. 16-17 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla  :  Mahkeme izni ile
 2. 17-18 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla  :  Veli veya Vasi izni ile
 3. 18 ve Yukarı Yaşlardaki doğumlular kendi rızalarıyla

 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM

            Mernis Evlenme Bildirimi ile 2 nüsha olarak 10 günlük yasal süresi içinde zimmet mukabilinde gönderilir.
 

EVLENME İZİN BELGESİ

            Evlenme beyannamesindeki evlenme izin bölümü, ilgilinin imzası alınarak onaylanıp kendilerine verilir. (6 ay için geçerlidir.)

evlendirme@refahiye.bel.tr